Remembertolaugh » Educatie en School
Artikelen 1 - 10 van 10 in de rubriek Educatie en School

Educatie en School

Centrummaten en spreidingsmaten

Centrummaten en spreidingsmaten

Een centrummaat is een term uit de statistiek. Er zijn verschillende centrummaten, de modus, de mediaan en het gemiddelde. Deze drie centrummaten worden uitgelegd. Spreidingsmaten geeft aan of getalle… Studievaardigheden, 06-05-2015
Coöperatief leren in het onderwijs

Coöperatief leren in het onderwijs

Tijdens de les rekenen neemt leerling 1 zorgvuldig alle informatie op en weet op elke vraag het goede antwoord. Daarentegen is leerling 2 met zijn potloden aan het spelen, waarbij hij telkens aandacht… Methodiek, 15-01-2018
De Leuvense betrokkenheidschaal van Laevers

De Leuvense betrokkenheidschaal van Laevers

Om goed onderwijs te geven, is maximale betrokkenheid van de leerlingen belangrijk. Er zijn verschillende manier hoe de betrokkenheid van de leerlingen verhoogd kan worden. Om de betrokkenheid van de… Methodiek, 15-01-2018

Dyslexie in het basisonderwijs

Als leerkracht in het basisonderwijs moet jij leerlingen dingen leren en moet je kunnen inspelen op de behoeftes die een leerling heeft. Daarom wordt er in het basisonderwijs op verschillende zorgnive… Diversen, 06-11-2015

Geschiedenis: Tijdvak één, twee en drie

Het eerste tijdvak was het tijdvak van de jagers en de boeren. Doordat mensen in die tijd nog niet konden schrijven is van dit tijdperk weinig bekend. Het einde van de prehistorie kwam met de komst va… Wereldorientatie, 16-05-2015

Kennis van geestelijke stroming, de vijf grootste religies

Er zijn veel verschillende geloven op de wereld. Ondanks dat zijn er vijf grote godsdiensten. De twee oudste godsdiensten zijn het jodendom en het hindoeïsme. Het christendom is in in eerste instantie… Wereldorientatie, 11-05-2015

Leertheorie: Behaviorisme

Het behaviorisme houdt zich bezig met conditionering. Volgens het behaviorisme wordt ons gedrag door de omgeving bepaald. Het gedrag is aangeleerd door de omgeving. Behavioristen kijken alleen naar he… Diversen, 09-05-2015
Leesbevordering vergroten met behulp van de leesomgeving

Leesbevordering vergroten met behulp van de leesomgeving

Lezen is één van de meest belangrijke bezigheden in het basisonderwijs. Echter het aantrekkelijk maken van het leesonderwijs blijft lastig. Eén van de manieren om het lezen aantrekkelijk te maken is h… Methodiek, 22-01-2018
Leesbevordering vergroten met behulp van werkvormen

Leesbevordering vergroten met behulp van werkvormen

Leesplezier hebben is erg belangrijk voor de schoolperiode en de toekomst van kinderen. Het is dus belangrijk om kinderen op zoveel mogelijk manier te motiveren om te lezen. Een aandachtsgebied om kin… Methodiek, 18-01-2018

Niveaus van taal

Eén van de grootste cognitieve processen die een peuter doormaakt, is de taalontwikkeling. De complete ontwikkeling van de taalvaardigheden vindt plaats vanaf de geboorte tot ongeveer het negende leve… Taal, 02-05-2015