Remembertolaugh » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

De Leuvense betrokkenheidschaal van Laevers

De Leuvense betrokkenheidschaal van Laevers

Om goed onderwijs te geven, is maximale betrokkenheid van de leerlingen belangrijk. Er zijn verschillende manier hoe de betrokkenheid van de leerlingen verhoogd kan worden. Om de betrokkenheid van de…

Leertheorie: Behaviorisme

Het behaviorisme houdt zich bezig met conditionering. Volgens het behaviorisme wordt ons gedrag door de omgeving bepaald. Het gedrag is aangeleerd door de omgeving. Behavioristen kijken alleen naar he…

Niveaus van taal

Eén van de grootste cognitieve processen die een peuter doormaakt, is de taalontwikkeling. De complete ontwikkeling van de taalvaardigheden vindt plaats vanaf de geboorte tot ongeveer het negende leve…
Centrummaten en spreidingsmaten

Centrummaten en spreidingsmaten

Een centrummaat is een term uit de statistiek. Er zijn verschillende centrummaten, de modus, de mediaan en het gemiddelde. Deze drie centrummaten worden uitgelegd. Spreidingsmaten geeft aan of getalle…
Verschillende typen ouders in het basisonderwijs

Verschillende typen ouders in het basisonderwijs

Elke ouder is anders, daardoor heeft elke ouder ook andere wensen. Leerkrachten komen in het basisonderwijs verschillende typen ouders tegen. Door het indelen van de verschillende typen ouders kan de…
Taalonderwijs: hoe creëer je een stimulerende leeromgeving?

Taalonderwijs: hoe creëer je een stimulerende leeromgeving?

Tegenwoordig is woordenschat één van de lastige onderwerpen in het basisonderwijs. Om de woordenschat te vergroten is het van belang om een stimulerende leeromgeving te creëren voor de leerlingen. Een…
Oudergesprekken in het onderwijs: voorbereiding leerkracht

Oudergesprekken in het onderwijs: voorbereiding leerkracht

Elke leerkracht in het basisonderwijs heeft er mee te maken, gesprekken met ouders. Ouders die onverwachts langskomen of ouders waarmee een afspraak is gemaakt voor een gesprek. De leerkracht moet op…

Wat is het verschil tussen echt en nep lachen?

Je lacht wanneer je iets grappig of leuk vindt. Wanneer je op de foto moet of wanneer je beleefd lacht omdat het moet. Je lacht echt of je lacht nep. Een andere naam voor de nep lach is de Pan Am lach…

Wat gebeurt er met je lichaam tijdens het lachen

Lachen is gezond! Een uitspraak die we regelmatig aanhoren, maar is het alleen een mooie uitspraak of is het echt zo? Er is bewezen dat je lichaam op een positieve manier wordt beïnvloed door een lach…

Wat is kietelen?

Wanneer iemand jou kietelt moet je lachen, maar jezelf kietelen? Dat kan niet. Er is echter één plek waar jij jezelf wel kunt kietelen en dat is je gehemelte. Kietelen is het zacht wrijven over de hui…